پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

برای این نماز عشق، من همیشه وضو دارم

اگر باشم در خونت، عزت و آبرو دارم

تا ابد پادشاهی تو، تا ابد بنده تون میشم

زیاده لطفت انقدر که، دارم شرمندتون میشم

 بابای تو شیرخدا ، خود تو خون خدا ، مادر تو إم أبیها

دست ما رو بگیر و، اربعین کربلا آقا