پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

۱۳ مطلب با موضوع «تنهایی» ثبت شده است

خودم موندم
راهی ندارم
باور کنید
اگه تواین تنهایی راهی به ذهنتون میرسه بگید

ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ: ﺩﻭﺭﺍﻫﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ، 
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪﯼ، 
ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ، 
ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ..

دیده ای شیشه های اتومبیل راوقتی ضربه می خورندومی شکنند؟ دیده ای شیشه خردمی شودولی از هم نمی پاشد؟ این روز ها همان شیشه ام خرد و تکه تکه از هم نمی پاشم ولی شکسته ام...!!!

من به آمار زمین مشکوکم ... 
اگر این سطح پر از آدمهاست ؛ 
پس چرا این همه دلها تنهاست...؟ 

�� رِفیــــق ��ْ اونــــیهْ کِــه . . . 

روز هایی که تو هستی جبران روز های نبودنت را میکند

به سلامتیت.....
نمی نوشم!!
نه!
می خواهم.....
"خدا"
مراقبت باشد...

همیشه گفتم:
هوای اینایی که میخندن و میخندونن رو بیشتر داشته باشین...
آخه اینا یواشکی غصه میخورن!!!