پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

۱ مطلب با موضوع «مذهبی» ثبت شده است

میخــواهمـــــ از تــو بنــویســمــــــــــ
اما چــقـــــــــــــــــــــــــــــــــدر سخــت آست..
." حـ ـســ ـیـــ ـن"
.
.
بنفسی انت