پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

۱۰۹ مطلب با موضوع «طنز :: لطیفه» ثبت شده است

به یارو گفتن چرا اینجایی؟؟؟
گفت: پس چرا کجا باشم

سال 1400 شمسی
سوال تاریخ سوم دبیرستان:
.
.
.
.
.
.
.
خواستگاران که بودند و چه کردند و چرا منقرض شدند؟

زنه سکته ناقص میکنه
شوهرش میگه: تو چرا هیچ کاری رو درست انجام نمیدی

خدایا...

میشه این آقای شیطان رو ببخشی و باهات آشتی کنه که دست از سر ما 


وردااااااااااااااااااره؟

یه لیوان از کابینت بردار
- خب
بندازش زمین
- خب
شیکست؟؟


من اینجا کنار همین رویاهای زودگذر

تا زمان آمدن تو

با کسی زندگی کنید که
احساس شما را
بی آنکه بر زبان آورید، بفهمد

از پسره پرسیدم چرا موهات سیخ سیخیه؟
گفت یکیشون سفید شده بقیه به احترامش وایسادن
به خدا تو زندگیم اینقد قانع نشده بودم :|