پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

نماز عشق را فقط بخوان هر دم به سمت قبله ی کرب وبلا