پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

عالم، همه خاک کربلا بایدمان

پیوسته به لب، خدا خدا بایدمان

تا پاک شود، زمین ز ابنای یزید

همواره حسین، مقتدا بایدمان...

یا حسین

shadow