پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

این دختر خانوما که تو خیابون تنها راه میرن یه موبایلم میگیرن کنار گوششون باش بلند بلند صحبت میکنن! مثلا میخوان بگن ما تنها نیستیم؟! یا مُدِ؟!