پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

صبر کن ای سهراب...
گغته بودی قایقی خواهم ساخت... خواهم انداخت به آب... دور خواهم شد از این خاک غریب...
قایقت جا دارد؟! 

من هم از همهمه ی اهل زمین دلگیرم، خصوصا کربلا