پیامک

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

پیامک یعنی هرچی دلت بخواد

سرنوشت دنیا، دست گروه ۱+۵ نیست.
اختیار جهان هستی در دست
۵ تن آل عبا + حضرت ابوالفضل العباس (ع) است.
(ادرکنی یامولا)